Acorn Bulge Lug Nut 13/16 Taiwan

Taiwan Acorn Bulge Lug Nut - 13/16"

• Height: 1.40″

• 60 degrees taper seat

30912Z Acorn Bulge 3/4”Hex 1.40” 1/2” Chrome

30912ZK Acorn Bulge 3/4”Hex 1.40” 1/2” Black

30915Z Acorn Bulge 3/4”Hex 1.40” 12×1.25 Chrome

30915ZK Acorn Bulge 3/4”Hex 1.40” 12×1.25 Black

30916Z Acorn Bulge 3/4”Hex 1.40” 12×1.50 Chrome

30916ZK Acorn Bulge 3/4”Hex 1.40” 12×1.50 Black

30917Z Acorn Bulge 13/16”Hex 1.40” 14×1.50 Chrome